बालदिन

आपल्या पोरानं काही केलं तरी आईला “कवतिकच” वाटतंय…

माईच्या डोळ्यात आणि वागण्यात दिसतंय कवतिक पोराचं..!

मी पुन्हा बाळ झालो… बालदिन साजरा झाला…!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*