No Image

मी… निःशस्त्र योद्धा..!!!

December 24, 2018 sohamtrust 0

माझे एक ज्येष्ठ स्नेही आहेत… सर्वच बाबतीत ते मोठे आहेत… गुरुबंधुच म्हणाना! श्री. नंदकुमार सुतार साहेब, दै. पुढारीचे संपादक, अतिशय लाघवी आणि प्रेमळ “माणुस”..! पुण्यात […]