No Image

वेडा

August 22, 2017 sohamtrust 2

मंदिराबाहेर नेहमीप्रमाणेच भिक्षेकरी तपासत होतो. तपासुन घेण्यासाठी, औषधांसाठी नेहमीचीच भिक्षेकर्यांची झुंबड. सहज लक्ष गेलं एका कोपऱ्यात, तिकडे दगडावर एक बाबा बसलेले दिसले. बसणं ताठ, नाक […]

No Image

मी एक श्रीमंत

August 16, 2017 sohamtrust 2

मी हे जे थोडंफार काम करतोय भिक्षेकर्यांसाठी, त्याचं कौतुक करण्यासाठी आणि पाठीवर हात ठेवुन शाब्बास म्हणण्यासाठी खुप फोन येतात मला… अक्षरशः डोळ्यातुन पाणी येतं! याचवेळी […]

No Image

बाप…

August 14, 2017 sohamtrust 1

हि कहाणी आहे मला भेटलेल्या एका बापाची. त्याचं नाव? बापच म्हणु त्याला… तर असा हा बाप, चार पिढ्यांची गरीबी! एका गोंडस मुलीला पदरात टाकुन तीची […]

No Image

मला भेटलेली एक सुंदर स्त्री!

August 9, 2017 sohamtrust 3

एका संध्याकाळी सगळी कामं आटोपुन मंदिराबाहेरील एका आडबाजुच्या बाकड्यावर बसलो होतो. अंधार पडत चालला होता, वर्दळही फारशी नव्हती. घरी जायच्या आधी कोणाचे काही कॉल्स, व्हॉट्स […]

No Image

भूक

August 7, 2017 sohamtrust 1

वेळ दुपारी 2:30 वाजताची, शनिवारवाड्याशेजारच्या शनीमंदिरातले भिक्षेकरी तपासुन झाले, घरी जायला अजुन एक तास, तिथुन पुढे जेवण… भूक पण सपाटुन लागलेली… सामान आवरलं आता निघायचं […]

No Image

नाण्यांच वजन

August 2, 2017 sohamtrust 1

लहानपणी सुट्टीत खेडेगावी आज्जीकडे जायचो. मित्रांबरोबर तंबुत “शिनेमा” पहायला, गारेगार खायला , पेपरात बांधलेली भजी खायला मी आज्जीकडे पैसे मागायचो. आज्जी 10/10 पैशाची दोन नाणी […]