No Image

रत्नजडीत मोत्यांचा हार..!!!

December 31, 2018 sohamtrust 1

एक तरुण… याचं नाव…? जावुदे नाव नकोच..!!! घरातलेही याचं नाव आता पुर्णपणे विसरुन गेलेत..! तसंही नावात काय असतं…? नयना नावाची एक अंध ताई एका ठिकाणी […]

No Image

महिना १५० पगार

December 27, 2018 sohamtrust 0

ही आजी मंदिराबाहेर भिक मागायची – मंदिराबाहेर झाडु मारण्याच्या कामाला तयार केलं – पगार महिना १५०/- महिनाभर काम करुन आजीनं काम सोडलं. “का?” “१५० रुपयांत […]

No Image

अति लघु कहाणी..!

December 27, 2018 sohamtrust 0

ती जन्मतःच आंधळी… वयानं लहान… कुणीतरी डोळे दिले… आज ड्रेसिंग काढायचं… “ती” ला विचारलं, “सगळ्यात पहिल्यांदा काय पहायचंय?” “ती” म्हणाली, “आईला…” तयारी झाली… “ती” ने […]

No Image

मी… निःशस्त्र योद्धा..!!!

December 24, 2018 sohamtrust 0

माझे एक ज्येष्ठ स्नेही आहेत… सर्वच बाबतीत ते मोठे आहेत… गुरुबंधुच म्हणाना! श्री. नंदकुमार सुतार साहेब, दै. पुढारीचे संपादक, अतिशय लाघवी आणि प्रेमळ “माणुस”..! पुण्यात […]

No Image

केवळ माहितीस्तव..!

December 24, 2018 sohamtrust 1

एक बाबा — सगळे असुनही गेल्या १५ वर्षांपासुन फुटपाथवर — गेली ६ वर्षे आंघोळ नाही — अंगावर स्पष्ट दिसतील एव्हढे जंतु अंगावर गुण्यागोविंदानं नांदतात — […]

No Image

चाफा…

December 21, 2018 sohamtrust 2

मंदिर… असंच एक… पुण्यातलं..! मंदिराच्या आत कुणी मागतं, मंदिराच्या बाहेर कुणी मागतं… फरक इतकाच, मंदिराच्या आत मागणा-यांना “भक्त” म्हणतात… तर मंदिराबाहेर मागणा-यांना “भिकारी”..! फरक फक्त […]

No Image

शप्पथ..!!!

December 19, 2018 sohamtrust 1

रविंद्र नावाचा ५५ वर्षांचा एक गृहस्थ अशाच एका मंदिराबाहेर भिक मागायचा. दोन वर्षांपुर्वी मला भेटला होता, पायानं अधु, खुरडत चालुन भिक मागायचा, मला भेटला, नेहमीच्या […]

No Image

गुरुमहात्म्य पुरस्कार

December 19, 2018 sohamtrust 1

मनिषा आणि मला मिळणारा हा मोठा पुरस्कार, आम्हांस निःस्वार्थ मदत करणा-या सर्व सहृदय व्यक्ती, संस्था यांना समर्पित!!! आपण हात दिला नसता तर आमची कोणतीही वैयक्तिक […]

No Image

माकडाला भेटलेली माणसं…!!!

December 19, 2018 sohamtrust 1

“ऐ पोरा, हिकडं ये…” एक आज्जी हाक मारते… “काय गं?” मला वाटतं ती आजार सांगुन गोळ्या मागेल… तर म्हणते… “आरं जरा भांग बिंग पाडत जा […]