No Image

तिळगुळ घ्या गोड बोला!

January 15, 2020 sohamtrust 0

हे नुसतं असं बोलुन माणसं गोड बोलली असती, एकमेकांवर प्रेम करायला लागली असती तर युद्धंच झाली नसती, दंगली पेटल्या नसत्या. तीळ आणि गुळ हि प्रतिकं […]

No Image

मी ऋणी आहे!

January 6, 2020 sohamtrust 0

ज्या आज्ज्यांना दिसत नसल्यामुळे जागेवरुन उठताही येत नव्हतं, दुस-याच्या आधाराशिवाय एक पाऊलही चालता येत नव्हतं, त्या माझ्या आज्ज्या, आज कुणाच्याही आधाराशिवाय, ऑपरेशन नंतर काही दिवसांतच […]